Het instellen van doelen is een cruciaal onderdeel binnen iedere Google Analytics implementatie. In deze Google Analytics tip laat ik je 2 eenvoudige betrokkenheidsdoelen zien zonder technische implementatie:

  1. Het aantal bekeken pagina’s tijdens één bezoek. (zeer betrokken gebruikers)
  2. De actieve besteedde tijd op de site. (zeer actieve gebruikers)

Hoe stel je een dergelijk doel in?

We gaan allereerst segmenten instellen om onderbouwd een dergelijk doel te kunnen instellen. Bijvoorbeeld voor het aantal bekeken pagina’s tijdens één bezoek:

segment site betrokkenheid

Bovenstaand segment is gericht op de bezoekers die 2-3 pagina’s hebben bekeken tijdens één bezoek. Dergelijke segmenten kun je ook instellen voor bezoekers die 1/4-5 of meer dan 5 pagina’s bekijken tijdens één bezoek:

voorbeeld betrokkenheids doel

Nu komt het moeilijkste gedeelte. Hoe bepaal je de waarde voor je betrokkenheidsdoel?

In bovenstaand voorbeeld hebben de segmenten 4-5 pagina’s bekeken en > 5 pagina’s bekeken een hogere conversiewaarde dan de segmenten 1 pagina bekeken en 2-3 pagina’s bekeken. Daarom stel ik onderstaand doel in:

doelinstellingen betrokkenheid

Je dient hierbij te kiezen voor aangepast > doeltype pagina’s schermen per sessie. Daarnaast adviseer ik je om dit doel een beschrijvende naam te geven.

Deze conversiewaarde heb ik als volgt berekend: behaald doel/bezoekers met hoge betrokkenheid*huidige doelwaarde.

Een behaald doel is een offerte aanvraag of een bestelling.

Dit is een belangrijk doel voor mijn blog. Een alternatief hiervoor is een nieuwsbrief-inschrijving of een offerte aanvraag.

Via deze link kun je de segmenten voor de bekeken pagina’s tijdens één bezoek gaan gebruiken.

Actieve tijd op de site

Deze werkwijze kun je ook gebruiken om een doel in te stellen voor de besteedde actieve tijd op de site. Allereerst gaan we segmenten instellen om onderbouwd hiervoor een waarde te kunnen bepalen:

segment actieve tijd op site

Dit segment clustert bezoekers die tussen de 2-3 minuten actief zijn geweest op de site. Dit type segmenten kun je ook instellen  voor de bezoekers die 0-1 minuut/1-2 minuten of langer dan 3 minuten actief zijn geweest op de site.

Vervolgens gaan we deze toepassen op een aangepast rapport met een belangrijk macro of micro doel(en)

voorbeeld segment actieve tijd op de site

Op basis van deze informatie stellen we hiervoor een doel in voor de bezoekers die langer dan gemiddeld op de site actief zijn:

instellingen doel actief op de site

Je kiest hierbij voor aangepast > doeltype duur.  Daarnaast adviseer ik je om het doel een beschrijvende naam te geven.

In bovenstaande doel instelling heb ik gekozen voor het segment met de hoogste conversiewaarde. De conversiewaarde heb ik als volgt berekend: behaald doel/bezoekers langer dan gemiddeld actief op de site* doelwaarde

Een behaald doel is bijvoorbeeld meer dan de helft van het artikel gelezen of een bestelling van mijn handboek.

Via deze link kun je de segmenten voor de besteedde actieve tijd op de site gaan gebruiken.

Afsluitende tips

Ik hoop dat je met bovenstaande eenvoudige doelen actiegerichte inzichten kunt halen gericht op je belangrijkste KPI’s. Enkele tips tot slot:

  • Stel altijd met bovenstaande segmenten je betrokkenheidsdoelen in. Anders kun je namelijk niet de impact van je betrokkenheidsdoelen op je site conversie gaan bepalen.
  • Koppel je betrokkenheidsdoelen altijd aan macro – en micro doelen. Zo kun je de conversiewaarde van deze betrokkenheidsdoelen gaan bepalen.
  • Tot slot: gebruik aangepaste rapporten om je betrokkenheidsdoelen te koppelen aan je acquisitie kanalen/content en gebruikte apparaten door de gebruikers.

Succes!

Heb je aanvullingen of toevoegingen op bovenstaande tip? Mail ze gerust!

 

 


Reageren is niet mogelijk.