Inrichting user- id weergave

Om het gebruikersgedrag van je inloggers (klanten) te monitoren dien je in Google Analytics de user-id weergave in te stellen. Volg hiervoor onderstaande stappen:

  1. Ga naar beheerder > property > tracking info en klik op User ID:

user id weergave

2. Vervolgens kom je in onderstaand scherm, waarbij ik adviseer om de sessie-unificatie aan te zetten. Zo kun je namelijk de sessie voorafgaand aan het inloggen meenemen.

Indien je sessie-unificatie uitzet, meet je alleen de het gedrag wanneer de bezoeker daadwerkelijk is ingelogged.

 

volgende stap user id weergave

 

3.  Tot slot maak je de user-id weergave aan. Je kiest voor website of mobiele app  en je geeft de user-id weergave een beschrijvende naam.

 

test user id

De implementatie van het user-id via Google Tagmanager

Met het inrichten van de user-id weergave ben je er helaas nog niet. Nu dien je de technische implementatie te (laten) uitvoeren. Volg hiervoor onderstaande stappen:

  1. Laat de webbouwer of een technisch webanalist onderstaande data-laag (data-layer) plaatsen in de inlog-omgeving boven de container-tag van Google Tagmanager:

visual datalayer user id

userID is je variabele en [userid] is de waarde van deze userid variabele.  De naamgeving van de variabele mag je zelf handmatig aanpassen.

Echter de waarde van deze variabele dien je dynamisch (server-side) te laten genereren door je webbouwer of technisch webanalist.

Onderstaande weergave is een voorbeeld van deze implementatie bij een opdrachtgever:

voorbeeld datalayer user id implementatie

2. Vervolgens dien je bovenstaande data-laag (data-layer) te activeren via Google Tagmanager. Volg onderstaande stappen om dit voor elkaar te krijgen:

  • Stel onderstaande variabele in via variabele > nieuw > selecteer variabele voor gegevenslaag:

user id variabele

De naam van de variabele dient overeen te komen met de naamgeving binnen je data-laag. (data-layer)

In dit geval kies ik voor userId.

 

3. Tot slot dien je deze variabele toe te voegen binnen je reguliere Google Analytics tag (paginaweergave)

GA tag met user id

Je kiest voor veld toevoegen onder meer instellingen en kiest als veldnaam voor userId. Vervolgens koppel je hieraan de zojuist ingestelde variabele userId.

 

4. Het instellen van een aangepaste dimensie voor je user id’s.

Je wilt ook je user-id’s kunnen achterhalen in Google Analytics via een aangepaste dimensie. Deze dien je apart in te stellen. Volg hiervoor onderstaande stappen:

  • Stel een aangepaste dimensie in binnen Google Analytics met het bereik gebruiker. Het zijn ten slotte individuele gebruikers die je wilt achterhalen.

    Tip: onthoud hierbij het indexnummer. Deze heb je nodig tijdens het instellen van een aangepaste dimensie in Google Tagmanager.

aangepaste dimensie klanten

indexnummer

  • Nu gaan we de aangepaste dimensie instellen binnen de reguliere Google Analytics tag.  Klik op aangepaste dimensie > aangepaste dimensie toevoegen:

aangepaste dimensie GTM

Je kiest hierbij voor het indexnummer. (in dit geval 2)

Vervolgens selecteer je de zojuist ingestelde variabele userId.

Tip: koppel deze aangepaste dimensie niet alleen aan je reguliere Google Analytics tag, maar ook aan je andere tags zoals gebeurtenissen.

Onderstaande weergave is een voorbeeld van een mogelijk user-id dashboard:

conversie winkelwagen user id

Het user-id importeren is natuurlijk maar een 1ste stap. Mijn advies is om vervolgens additionele dimensies hieraan te koppelen. Deze dien je zelf te bepalen, aangezien deze bedrijfsafhankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn klanttype of doelgroep.

Deze kun je handmatig importeren of (laten) implementeren via een aangepaste dimensie/ het measurement protocol.

De volgende Google Analytics tip zal ik dieper ingaan op de inzichten die je via een user-id weergave kunt achterhalen.

 

 


Reageren is niet mogelijk.