Gemiddelde leestijd 5 minuten

Om het rendement van je content te bepalen, biedt Google Analytics je veel rapportage mogelijkheden onder het onderdeel gedrag:

 

afbeelding gedrag rapporten

Dit zijn veel rapportages, maar welk rapport(en) geven antwoord op de vragen die je hebt over je content resultaten.

Allereerst dien je je inhoudsgroepen te bepalen om de resultaten per site onderdeel te kunnen bepalen. Voorbeeld: welk type content hebben de meeste impact op je conversie? De diensten pagina’s of juist de pagina’s over je dienstverlening? (service)

Hoe kun je deze site onderdelen in groepen onder verdelen?

Ga hiervoor naar weergave > inhoudsgroepen:

afbeelding inhoudsgroepen

Hoe bepaal je actiegerichte inhoudsgroepen?

Via de functie inhoudsgroepen kun je de content op je site in groepjes onderverdelen. Vóóraf dien je te bepalen welke site onderdelen je in een aparte groep wilt plaatsen.

Onderstaand menu is de site structuur van mijn blog:

afbeelding site structuur

Bovenstaande structuur heb ik aangehouden voor de opzet van mijn eigen inhoudsgroepen:

  • Over Digital Analisten;
  • Cursus;
  • Handleidingen;
  • Presentaties;
  • De blogcategorieën > implementatie/rapportages/analyses.
  • Tips > dit zijn de Google Analytics tips die je wekelijks ontvangt.

Hoe maak je dergelijke groepen aan? Dat is vrij eenvoudig. Je geeft je inhoudsgroep een beschrijvende naam en maakt een regelset  binnen de inhoudsgroep:

 

afbeelding paginaregel tips

In bovenstaand voorbeeld zie je dat ik alle pagina’s met e-mail tips in één regelset heb geplaatst.

Ik kies hierbij voor het URL type bevat. Zo kun je alle pagina’s met /google-analytics-tips/ in één regelset plaatsen.

Vervolgens dien je voor alle site onderdelen dergelijke regels in te stellen, zodat je de resultaten per site onderdeel kunt bekijken.

En misschien nog wel interessanter: de resultaten van de pagina’s van hetzelfde content type. Voorbeeld: welke tips hebben de meeste impact op de conversie?

Waar vind je deze inhoudsgroepen in Google Analytics, nadat je deze hebt ingesteld?

Onder gedrag >  site-inhoud > alle pagina’s kun je jouw inhoudsgroepen bekijken. Mijn advies is echter om dit standaard rapport links te laten liggen en een aangepast dashboard/rapport hiervoor te gebruiken. Waarom?

Met een aangepast dashboard/rapport kun je de statistieken gebruiken gericht op de vragen waarop jij antwoord wilt krijgen. Ik zal je 2 praktijkvoorbeelden laten zien:

  1. Welke site onderdelen leveren nu de meeste bijdrage aan de conversie?

afbeelding voorbeeld inhoudsgroepen

Je ziet dat handleidingen verantwoordelijk is voor de hoogste paginawaarde.  Paginawaarde is een indicator voor de conversiewaarde van je pagina: hoe vaak heeft een site onderdeel/pagina een bijdrage geleverd aan je behaalde doelen?

Daarnaast is het wel opvallend dat de blogs rapportages en de tips verantwoordelijk zijn voor een hogere paginawaarde dan de analyse blogs, terwijl ik meer analyse blogs schrijf dan rapportage blogs.

2. Welke tips leveren nu de meeste bijdrage aan de conversie? Ik klik hiervoor op het site onderdeel tips:

afbeelding voorbeeld content type

In bovenstaand voorbeeld zie je dat de tips over micro doelen en berekende statistieken verantwoordelijk zijn voor een hogere paginawaarde dan de tip over het meten van het individuele gebruikersgedrag van je e-mail abonnees.

Tot slot enkele afsluitende tips om met inhoudsgroepen aan de slag te gaan:

  1. Denk goed na over de content vragen waarop je antwoord wilt krijgen;
  2. Maak vervolgens je inhoudsgroepen op basis van je belangrijkste site onderdelen/categorieën;
  3. Integreer je inhoudsgroepen binnen een aangepast dashboard/rapport, zodat je antwoord krijgt op je content vragen.

Via deze link kun je gebruik maken van bovenstaand aangepast rapport

Heb je aanvullende vragen over het werken met inhoudsgroepen? Mail mij gerust: gerard@digitalanalisten.nl

 


Reageren is niet mogelijk.